HATHA YOGA

Hatha yoga is basis waaruit alle overige yoga stijlen en variaties zijn ontstaan. Hatha betekent Zon (Ha) Maan (Tha): het draagt zowel de aspecten van de krachtige, verlichtende en verwarmende zon alswel de kalmerende en subtielere kwaliteiten van de maan. Je beoefent tijdens hatha yoga dus zowel houdingen die je lijf en geest versterken en krachtig maken, met daarnaast rustige, verdiepende houdingen die je geest en lijf ruimer maken, kalmeren en openen. Het gaat om het evenwicht tussen de verschillende kwaliteiten. Net als de zon en de maan, yin en yang, links en rechts, mannelijk en vrouwelijk, draag je ook al deze kwaliteiten in je. Als deze elementen met elkaar in evenwicht zijn dan kun je optimaal functioneren, groeien, gezond en gelukkig zijn.

Wat doe je tijdens een hatha yogales?

Tijdens deze lessen worden verschillende inspannende (krachtige) en ontspannende asana’s (houdingen) afgewisseld, in combinatie met pranayama (het beheersen van de adem), het adembewustzijn en meditatie. Zo ontstaat er weer evenwicht, verbinding, stroming. Het is belangrijk dat jij tijdens de yogales de ruimte voelt jezelf te zijn, te voelen wat jouw lichaam je vertelt (lichaamsbewustzijn) en daar gericht aandacht aan te besteden.

Er zit geen enkele competitie in de yoga, noch met anderen, noch met jezelf….

YOGA & CORONA

• Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten óf bij een positieve test óf als je in de afgelopen 10 dagen
in een als code oranje gemarkeerd gebied bent geweest;
• Draag een medisch mondmasker bij binnenkomst totdat je op gemarkeerde yogaplek zit;
• Neem je QR code en je ID mee;
• Houdt afstand van elkaar, treedt één voor één binnen en verlaat ook één voor één de ruimte;
• Ontsmet je handen;
• Uit hygiënisch oogpunt dek het bolster/zitkussen met een handdoek of deken af als je hiervan gebruik maakt;
• Neem je eigen spullen mee, je mat alsook een eventuele deken/handdoek. Props zijn voorhanden en mag je
gebruiken, ontsmet je handen bij gebruik.